Återfynd

Har du hittat en ring, eller en ringmärkt fågel, och vill rapportera det? Gå då till den här sidan.

Ringmärkningen vid Ottenby ger varje år ett stort antal återfynd. Begreppet återfynd innebär att någon - någonstans i världen - hittat en ring och därefter sänt information om detta till den ringmärkningscentral som finns angiven på ringen.

 

Med ett stort antal återfynd skapas goda bilder av var våra fåglar övervintrar, var de häckar, vilka vägar de väljer under flyttningen, hur snabbt de rör sig, hur gamla de kan bli, dödsorsaker och mycket annat. Återfynd från ringmärkning är därför en av de mest betydelsefulla kunskaps-källorna vi har, och denna kunskap är många gånger helt nödvändig i arbetet med fågelskyddsfrågor.

 

I kartan nedan kan du själv styra vad du vill se genom att ställa urvalen i menyn. Klicka på bollarna för att få information om fyndet. Blå bollar visar fyndplats för fåglar som märkts vid Ottenby, och röda bollar visar märkplats för fåglar som återfångats (kontrollerats) vid Ottenby.

Visningen av återfynden är skapad i samarbete med Nicklas Strömberg, iGoTerra.com