Udda fångster 2013

Brandkronad kungsfågel
2013-04-18

Brandkronad kungsfågel
2013-04-18

Brandkronad kungsfågel
2013-05-03

Trädgårdsträdkrypare
2013-05-11

Svarthakad buskskvätta
2013-05-14

Fältsångare
2013-05-20

Lundsångare
2013-05-21

Flodsångare
2013-05-22

Gulärla ssp. feldegg
2013-05-20

Busksångare
2013-05-27

Lundsångare
2013-05-28

Lundsångare
2013-05-30

Eksångare
2013-06-09

Sammetshätta
2013-06-24

Bändelkorsnäbb
2013-07-24

Lundsångare
2013-07-25

Dvärgsparv
2013-09-11

Taigasångare
2013-09-25

Gransångare ssp. tristis
2013-09-26

Kungsfågelsångare
2013-10-14

Gransångare ssp. tristis
2013-10-16

Brunsångare
2013-10-22

Gransångare ssp. tristis
2013-11-01

Snösiska
2013-11-02

Kungsfågelsångare
2013-11-03