Personal

Personalstyrkans storlek varierar över året.

Ottenby fågelstations arbete baseras på ideella arbetsinsatser, ofta från ungdomar som här får chansen att utvecklas och ta ansvar. Många gånger blir vistelsen på fågelstationen en god inspiration och ett första steg mot en biologisk högskoleutbildning. Den ideella personalstyrkans storlek varierar mellan ca tre till tio personer allt efter behov.

 

Chef för verksamheten är Magnus Hellström (se undersidan Stationschef till höger) som också är fågelstationens enda fasta anställda. En ringmärkningsansvarig finns projektanställd på årsbasis och fungerar som arbetsledare i de dagliga aktiviteterna. I övrigt hittas ideelt engagerade ringmärkare och assistenter samt en korttidsanställd inventerare som under vår och försommar räknar antalen häckande vadarfåglar på strandängarna.