Stationschef

Magnus Hellström, chef.

Ottenby fågelstation drivs i grunden av ideell personal men för övergripande arbetsledning och verksamhet ansvarar från 2009 Magnus Hellström som heltidsanställd platschef. Magnus har lång erfarenhet av ringmärkning och fågelstationsarbete från bl.a. Kvismaren, Eilat (Israel) och inte minst Ottenby där han arbetade ideellt årligen 1989-2000. Under åren 2002-2007 var han ledamot av Ottenbykommittén, stationens ledande organ. På Ottenby fågelstation har Magnus undervisat på ringmärkningskurser och han har även ett mycket stort intresse och kunnande när det gäller fältbestämning. Inom SOF fungerar Magnus också som reseledare för AviFauna och var tidigare ordförande i Raritetskommittén. Vår stationschef är utbildad biolog och agronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Tjänsten inkluderar också andra funktioner inom SOF, bl.a. arbete med fågelskydd och forskningsfrågor.

 

E-post: magnus.hellstrom@ottenby.se