Udda fångster

Häcksparv Emberiza cirlus. En överraskning i majfångsten 2010. Foto: Ottenby fågelstation.
Ottenby är internationellt känt för uppträdandet av ovanliga fågelarter. Många av dessa har fångats och ringmärkts, och en del av dem presenterar vi på dessa sidor. Här kommer också avvikande vanligare fåglar att visas.
 
Sidorna hittas antingen via artlistan här nedanför eller genom att välja år i högermenyn.

Artlista:

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
   2010-11-03
Salskrake 
Mergellus albellus
   2010-11-30
Havsörn 
Haliaeetus albicilla
   2010-12-15
Ängshök 
Circus pygargus
   2010-05-12
Stäppörn 
Aquila nipalensis
   2006-10-10
Jaktfalk 
Falco rusticolus

   2008-11-19
Småfläckig sumphöna 
Porzana porzana
   2010-08-08
Mindre sumphöna 
Porzana parva
   2004-05-10
Fjällpipare Charadrius morinellus
   2008-09-09
Tuvsnäppa Calidris melanotos

   2004-07-03
Prärielöpare 
Tryngites subruficollis

   2004-09-222010-09-16
Rödbena 
Tringa totanus robusta

   2007-11-20
Brednäbbad simsnäppa 
Phalaropus fulicaria
   2009-11-15, 2011-11-13
Dvärgmås 
Hydrocoloeus minutus
   2010-11-10
Kaspisk trut 
Larus cachinnans
   2007-11-09
Turturduva 
Streptopelia turtur
   2006-06-15
Sparvuggla 
Glaucidium passerinum
   2007-10-20
Kungsfiskare 
Alcedo atthis
   2010-04-05, 2011-04-04
Berglärka 
Eremophila alpestris
   2007-10-09
Hybrid ladusvala x hussvala Hirundo rustica x Delichon urbicum
   2012-05-17
Rostgumpsvala Hirundo daurica
   2003-06-14
Vattenpiplärka 
Anthus spinoletta
   2007-11-022008-11-01
Citronärla 
Motacilla citreola
   2010-08-20, 2011-07-16, 2011-07-20
Citronärla x gulärla
Motacilla citreola x flava
   2011-06-18
Gulärla Motacilla flava feldegg
   2013-05-22
Strömstare Cinclus cinclus
   2007-10-25
Svartstrupig järnsparv Prunella atrogularis
   2010-10-10
Sydnäkergal Luscinia megarhynchos
   2006-11-09
Blåstjärt Tarsiger cyanurus
   2008-11-042010-09-28
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros phoenicuroides

   2005-10-20
Svarthakad buskskvätta 
Saxicola rubicola
   2005-04-162009-03-092010-03-26, 2013-05-14
Medelhavsstenskvätta 
Oenanthe hispanica
   2008-06-16
Guldtrast 
Zoothera dauma
   2003-04-18
Träsksångare 
Locustella lanceolata
   2005-09-28
Flodsångare Locustella fluviatilis
   2012-05-30. 2013-05-22
Vassångare Locustella luscinioides
   2004-04-222006-04-24, 2011-08-25
Busksångare 
Acrocephalus dumetorum
   2006-06-122009-11-05, 2013-05-27
Fältsångare Acrocephalus agricola
   2012-07-30, 2013-05-20
Eksångare Iduna pallida
   2013-06-09
Stäppsångare Iduna caligata
   2003-05-30

Saxaulsångare Iduna rama
   2002-08-19

Sammetshätta Sylvia melanocephala

   2013-06-24
Ökensångare Sylvia nana
   2002-11-08
Brunsångare 
Phylloscopus fuscatus
   2005-10-102010-10-092013-10-22
Lundsångare 
Phylloscopus trochiloides
   2011-07-31, 2012-05-25, 2012-05-27, 2012-06-10, 2013-05-21, 2013-05-28, 2013-05-30, 2013-07-25
Nordsångare 
Phylloscopus borealis
   2009-09-10
Taigasångare Phylloscopus inornatus
   2012-09-262012-10-02, 2013-09-25
Bergstaigasångare Phylloscopus humei
   2007-10-202007-12-102008-05-05, 2011-11-03

Kungfågelsångare Phylloscopus proregulus
   2012-10-15, 2013-10-14, 2013-11-03
Gransångare Phylloscopus collybita tristis
   2011-10-15, 2011-10-24, 2011-11-03, 2011-11-04, 2012-09-29, 2013-09-26, 2013-10-16, 2013-11-01
Brandkronad kungsfågel 
Regulus ignicapillus
   2011-04-04, 2013-04-18, 2013-04-18, 2013-05-03
Trädgårdsträdkrypare Certhia bracydactyla
   2013-05-11
Sommargylling Oriolus oriolus
   2010-05-16
Ökenvarfågel
 
Lanius meridionalis pallidirostris
   2011-08-16
Törnskata 
Lanius collurio
   2012-05-27, 2012-08-18
Bändelkorsnäbb
Loxia leucoptera
   2011-07-26, 2011-07-27, 2013-07-24
Snösiska
Carduelis hornemanni
   2011-11-14, 2011-11-15, 2013-11-02
Häcksparv 
Emberiza cirlus
   2010-05-09
Dvärgsparv 
Emberiza pusilla

   2003-10-02, 2012-09-23, 2013-09-11