Udda fångster 2003

Guldtrast
2003-04-18

Stäppsångare
2003-05-30

Rostgumpsvala
2003-06-14

Dvärgsparv
2003-10-02