Udda fångster 2004

Vassångare
2004-04-22

Mindre sumphöna
2004-05-10

Tuvsnäppa
2004-07-03

Prärielöpare
2004-09-22