Udda fångster 2005

Svarthakad buskskvätta
2005-04-16

Träsksångare
2005-09-28

Brunsångare
2005-10-10

Svart rödstjärt ssp. phoenicuroides
2005-10-20