Udda fångster 2006

Vassångare
2006-04-24

Busksångare
2006-06-12

Turturduva
2006-06-15

Stäppörn
2006-10-10

Sydnäktergal
2006-11-09