Udda fångster 2007

Berglärka
2007-10-09

Sparvuggla
2007-10-20

Bergstaigasångare
2007-10-20

Strömstare
2007-10-25

Vattenpiplärka
2007-11-02

Kaspisk trut
2007-11-09

Rödbena ssp. robusta
2007-11-20

Bergstaigasångare
2007-12-10