Udda fångster 2008

Bergstaigasångare
2008-05-05

Medelhavsstenskvätta
2008-06-16

Fjällpipare
2008-09-09

Vattenpiplärka
2008-11-01

Blåstjärt
2008-11-04

Jaktfalk
2008-11-19