Udda fångster 2009

Svarthakad buskskvätta
2009-03-09

Nordsångare
2009-09-10

Busksångare
2009-11-05

Brednäbbad simsnäppa
2009-11-15