Udda fångster 2010

Svarthakad buskskvätta
2010-03-26

Kungsfiskare
2010-04-05

Häcksparv
2010-05-09

Ängshök
2010-05-12

Sommargylling
2010-05-16

Småfläckig sumphöna
2010-08-08

Citronärla
2010-08-20

Prärielöpare
2010-09-16

Blåstjärt
2010-09-28

Brunsångare
2010-10-09

Svartstrupig järnsparv
2010-10-10

Mindre sångsvan
2010-11-03

Dvärgmås
2010-11-10

Salskrake
2010-11-30

Havsörn
2010-12-15