Udda fångster 2011

Brandkronad kungsfågel
2011-04-04

Kungsfiskare
2011-04-04

Citronärla x gulärla
2011-06-18

Citronärla
2011-07-16

Citronärla
2011-07-20

Bändelkorsnäbb
2011-07-26

Bändelkorsnäbb
2011-07-27

Lundsångare
2011-07-31

Ökenvarfågel
2011-08-16

Vassångare
2011-08-16

Gransångare ssp. tristis
2011-10-15

Gransångare ssp. tristis
2011-10-24

Bergstaigasångare
2011-11-03

Gransångare ssp. tristis
2011-11-03

Gransångare ssp. tristis
2011-11-04

Brednäbbad simsnäppa
2011-11-13

Snösiska
2011-11-14

Snösiska
2011-11-15