Prenumerera på ett nät!

Här kan du eller ditt företag bli prenumerant på ett nät eller en fälla. På så vis stödjer du vår verksamhet samtidigt som du får trevliga avrapporteringar i gengäld.

Våra 13 tunna slöjnät och två robusta Helgolandsfällor är grundläggande för ringmärkningsarbetet på Ölands södra udde. I dessa fångas de allra flesta av våra fåglar.

Som nätprenumerant erbjuder vi dig följande:
 • Ett prenumerationsbevis i form av ett diplom.
 • Avrapporteringar efter varje vår- och höstsäsong. Vilka fåglar anlände sent respektive tidigt? Fortsätter blåmesarna att öka, och stämmer det att näktergalarna blivit färre? Gjorde den kalla försommaren att färre fågelungar än vanligt kom på vingarna?
 • En årligt återkommande kostnadsfri guidning för din familj eller ditt företag (max 25 personer). Kanske besökte ni ringmärkningslabbet i fjol, och i år hellre skulle vilja ha en gökotta med sjungande sommargyllingar i Ottenby lund? Vi har kunniga guider och hjälper dig att skräddarsy ert besök.
 • Prenumeration på vårt nyhetsbrev.
 • Ett extra uppmärksammande om ert nät fångar något anmärkningsvärt! Kanske blir det just i ditt nät eller din fälla som Sveriges första rubinnäktergal kommer att fångas?
Priser:
Prenumeration på nät: 5.000 kr per år.
Prenumeration på fälla: 10.000 kr per år.

Om detta låter intressant för dig, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!
 
   Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska
  *Välj nät eller fälla (se info nedan):
  *Privat eller företagsprenumeration?:
  När du skickar formuläret kommer en kopia att gå till den e-postadress du angivit ovan.
 
Information om våra nät och fällor:
Näten vi använder är gjorda av nylon och är mycket tunna. De är uppbyggda av fem horisontella våder som bildar en ficka då en fågel flyger emot nätet. Fågeln ligger sedan i fickan tills vi plockar ur den vid våra nätrundor som vi går var 30:e minut. De två fällorna är av sk. Helgolandstyp och består av en ca 25 x 6 x 3 meter stor konstruktion av mjuknät. I samband med nätrundorna driver personalen in fåglarna som uppehåller sig bland buskar och träd i fällornas mynning.

Fällorna:
 • Krattet: Belägen sydväst om ringmärkningslabbet, längs med gångvägen ned mot fyren. Aktiv hela säsongen.
 • A-fällan: Belägen sydost om ringmärkningslabbet. Aktiv hela säsongen.
Näten:
 • Stationsnäten: En kombination av tre sexmetersnät belägna mellan buskarna alldeles nordost om stationen. Aktiva under hela säsongen.
 • Kungsfågelnätet: Beläget mellan två buskar ute på den öppna gräsmattan rakt väster om fågelstationens norra del. Ett sexmetersnät som är aktivt under hela säsongen.
 • Krattnätet: Ett niometersnät placerat sydväst om ringmärkningslabbet, bland buskarna just norr om Krattfällan. Aktivt hela säsongen.
 • Robbansnäten: En kombination av två sexmetersnät placerade bland träden väster om gångvägen ned till fyren, just nordväst om entrén till fyrbyn. Aktiva hela säsongen.
 • Röknätet: Ett niometersnät beläget i den sydostligaste delen av trädgården, synligt från altanen på restaurang Fågel Blås baksida. Aktivt under hela säsongen.
 • A-fällenätet: Ett niometersnät placerat vinkelrätt ut från A-fällans östra långsida i trädgårdens östra del. Aktivt under hela säsongen.
 • Sparvhöksnätet: Ett niometersnät placerat i vinkel med A-fällans nordvästra del. Aktivt endast under hösten.
 • Ängsnäten: En kombination av tre niometersnät belägna ute på den oslagna ängen öster om fågelstationen. Aktiva endast under hösten.